Ogłoszenie - godziny pracy urzędu

Ogłoszenie - godziny pracy urzędu

Godziny pracy urzędu  - Urząd Gminy w Mucharzu w dniu 5.01.2022 r. (środa) będzie czynny w godz. 7.00 – 11.00 natomiast 7.01.2022 r. (piątek) będzie nieczynny - zobacz.

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 569 Wójta Gminy Mucharz z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozkładu stałego czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Mucharzu w 2022 r.,

  • Urząd Gminy w Mucharzu w dniu 5 stycznia 2021 r. (środa) będzie czynny w godz. 7.00 – 11.00.

Ponadto, zgodnie z Zarządzeniem nr 564 Wójta Gminy Mucharz z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty w 2022 r. dla pracowników Urzędu Gminy w Mucharzu,

  • Urząd Gminy w Mucharzu w dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) będzie nieczynny.

Jest to dzień wolny za święto w dniu 1 stycznia 2022 r. (Nowy Rok) przypadające w sobotę.

  • Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w sprawach dotyczących zgłoszenia zgonu pod nr 720 829 421

Wójt Gminy Mucharz
Renata Galara