Zimowe utrzymanie dróg 2021/2022

Zimowe utrzymanie dróg 2021/2022

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022 w gminie Mucharz.

W sezonie zimowym na terenie Gminy akcją odśnieżania i przeciwgołoledziową kieruje Wójt Gminy:

1. Zostają wyznaczeni pracownicy odpowiedzialni za współpracę z instytucjami pomocniczymi tj; Starostwo Powiatowe - Wydział Powiatowy Zarząd Dróg w Wadowicach, GDDKiA Rejon Wadowice, Policja, PSP, jednostki OSP, GOPS, TAURON Zakład Energetyczny Wadowice, ORANGE Polska S.A. w osobach:
- P. Marta Donizak, P. Jerzy Wójs , P. Robert Sabuda.
tel. 33 8761483, 33 8761486, tel. kom. 512231235

2. Ustala się godziny dyżurów na okres akcji zimowej w dni robocze w godz. 700 – 1500 (wtorek 700 – 1700, piątek od 700-1300), a w przypadku wystąpienia nadmiernych opadów Wójt Gminy wydaje polecenie wprowadzenia dyżurów całodobowych.

3. Na bieżąco monitorowane są zjawiska atmosferyczne, współdziałanie w tym zakresie
z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, podawanie do publicznej wiadomości komunikatów o zbliżających się nadmiernych opadach śniegu w sposób zwyczajowo przyjęty tj; tablica informacyjna, strona www.mucharz.pl .

Zapewnienie przejezdności dróg

Droga Krajowa DK28 na odcinku Świnna Poręba - Skawce

  • GDDKiA Rejon Wadowice
  • w godz. 500 - 1500 tel. 33 8737328, 33 8737737, fax. 33 8737821

Drogi Powiatowe

  • droga Hobot – Świnna Poręba – Koziniec – Świnna Poręba,
  • droga Mucharz – Jaszczurowa,
  • droga Mucharz – Śleszowice.
  • Starostwo Powiatowe Wadowice
  • w godz. 730 - 1530 tel.33 8734224, 33 8734200

Drogi Gminne i lokalne

W pierwszej kolejność odśnieżane będą drogi po których wykonywana jest komunikacja szkolna i publiczna.
Uwaga:

Droga; Świnna Poręba – Gołębiówka – Leśniówka – Zagórze Brańkówka - odcinek długości 2,5 km w związku z ponadnormatywnym spadkiem pionowym jezdni 14% w okresie zimowym mogą występować czasowe ograniczenia w ruchu.

W okresie zimowym wprowadza się dodatkowe oznakowanie pionowe :

  • A 32 – oszronienie jezdni,
  • C18 – nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych,
  • C19 – koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.

W przypadku nadmiernych opadów śniegu Wójt Gminy Mucharz może zlecić dodatkowo zimowe utrzymanie dróg nie ujętych w wymienionym poniżej wykazie.

Zobacz także:

zud_2.jpg zud_mapa_2022.jpg