Przebudowa placu zabaw

Przebudowa placu zabaw

Gmina Mucharz realizuje zadanie pn. „Rewitalizacja istniejących terenów zielonych w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego placu rekreacyjno – sportowego przy Szkole Podstawowej w Mucharzu".

Gmina Mucharz realizuje zadanie pn. „Rewitalizacja istniejących terenów zielonych w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego placu rekreacyjno – sportowego przy Szkole Podstawowej w Mucharzu”, którego całkowity koszt wyniósł 19 440,00 zł. Gmina pozyskała dotację w wysokości 50 % tj. 9 720,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W ramach zadania nasadzonych zostanie 352 szt. drzew i krzewów ozdobnych oraz wykonane zostaną zabiegi lecznicze i zwalczające szkodniki na istniejącej zieleni. Rewitalizacja istniejących terenów zielonych w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Mucharzu ma zaktywizować i zintegrować mieszkańców oraz środowiska lokalne.

Planowane przedsięwzięcie wiąże się z przebudową i rozbudową istniejącego placu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Mucharzu, w ramach którego postawione zostaną nowe elementy zabawowe oraz siłownia zewnętrzna. Jednocześnie konieczna jest rewitalizacja istniejącej zieleni, a także wykonanie nowych nasadzeń. 

W ramach zadania zaplanowano m.in. przygotowanie terenu pod nasadzenia, zakup sadzonek drzew i krzewów, zabiegi lecznicze i zwalczające szkodniki, a także cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów.  Rośliny posadzone zostaną w mieszance glebowej o dużej porowatości z nawozem. Rozścielona zostanie agrotkanina przeciwko chwastom, a także zwiększająca wilgotność gleby pod niską zielenią. Planuje się utworzenie warstwy zabezpieczającej przed transpiracją wody z gleby wokół roślin z kory iglastej. Konieczne jest wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew owocowych znajdujących się na placu zabaw.

Zaplanowane zadanie będzie skierowane do mieszkańców oraz turystów odwiedzających Gminę Mucharz, a także uczniów szkoły podstawowej przebywających podczas przerw oraz po zakończeniu zajęć.

„Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie"

Zobacz także

koncepcja_nasadzenia_kolor.jpg logo.jpg