Czyste powietrze

Czyste powietrze - pokaz kotłów

W dniu 14 listopada obchodziliśmy w Polsce Dzień Czystego Powietrza, ustanowiony kilkanaście lat temu przez działającą m.in. na rzecz jakości powietrza Fundację Arka z Bielska-Białej.

Powietrze nie zna granic

O tym, że jakość powietrza przekłada się w znacznym stopniu na zdrowie ludzi i stan poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego nikogo nie musimy przekonywać. Zanieczyszczenie powietrza nie jest problemem lokalnym. Powietrze nie zna granic.

Od 2017 roku w Małopolsce obowiązuje uchwała antysmogowa (https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/), która nakłada obowiązek przestrzegania zapisów związanych z ochroną powietrza zarówno na osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tylko do końca 2022 roku można do ogrzewania używać tzw. "kopciuchów" - pieców pozaklasowych oraz tych 1 i 2 klasy.

W czerwcu 2021 roku Wójt Gminy Mucharz podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na mocy którego Gmina Mucharz przystąpiła do obsługi Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" (https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/).

Jak złożyć wniosek

Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu. Od momentu rozpoczęcia współpracy z WFOŚiGW z takiej formy wsparcia skorzystało 17 osób dla których przygotowano wnioski o dotację na łączną kwotę blisko 350 tysięcy złotych.

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w Programie "Czyste Powietrze" powinni skontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy w Mucharzu w celu umówienia spotkania i przygotowania wniosku. Pomoc finansowa jest udzielana na wymianę źródła ciepła (likwidację starych i nieefektywnych pieców na paliwo stałe oraz montaż nowoczesnych źródeł ciepła, spełniających najwyższe normy), przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku - wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian i stropów, wykonanie niezbędnej dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

IMG_20211011_130022.jpg NFOSIGW_czyste_210318_02-2-2.jpg