Turniej wiedzy pożarniczej

Zarząd Gminny Związku OSP RP w Mucharzu dnia 9 marca2013 r. przeprowadził eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom". Eliminacje odbyły się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kozińcu.

W miłej atmosferze dzieci rywalizowały w trzech grupach wiekowych: kategoria szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponad gimnazjalne. Sprawdzone zostały wiadomości z wiedzy pożarniczej w formie testu, a następnie najlepsi uczestnicy walczyli o miejsca odpowiadając na wylosowany zestaw pytań. Nad prawidłowością przebiegu eliminacji czuwała komisja w składzie: dh Witold Wata - Prezes Zarządu Gminnego, dh Paweł Fortuna - Komendant Gminny, dh Roman Kopeć - naczelnik OSP Jaszczurowa, dh Dariusz Dyrcz - Prezes OSP Koziniec Centrum. Gościem honorowym turnieju był Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny, który wręczył nagrody uczestnikom ufundowane przez Gminna Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podczas sprawdzania testów czas dzieciom umilali strażacy OSP Koziniec Centrum pokazami  kwalifikowanej pierwszej pomocy, a dzieci miały możliwość zabawy z fantomem przeznaczonym do ćwiczeń w udzielaniu pierwszej pomocy.

Laureaci trzech pierwszych miejsc będą uczestniczyć w turnieju powiatowym, który odbędzie się 21.03.2013 r. w OSP Witanowice o godz. 9.30.

Klasyfikacja turnieju:

Szkoły podstawowe

  • Michał Gajda - Jaszczurowa
  • Marcin Fortuna - Skawce
  • Katarzyna Ryczko - Świnna Poręba

Szkoły gimnazjalne 

  • Karolina Szczygieł - Skawce
  • Mateusz Boczoń - Świnna Poręba
  • Elżbieta Mnich - Mucharz

Szkoły ponad gimnazjalne

  • Mateusz Pawlik - Koziniec
  • Mirosław Dyrcz - Koziniec
  • Piotr Pawlik - Koziniec

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - Gmina Mucharz (tekst/foto OSP)

OS0090.JPG OSP003.JPG OSP012.JPG

OSP015.JPG OSP028.JPG OSP036.JPG

OSP042.JPG OSP049.JPG OSP051.JPG

OSP053.JPG OSP060.JPG OSP063.JPG

OSP069.JPG OSP072.JPG OSP078.JPG

OSP081.JPG OSP083.JPG OSP087.JPG

OSP111.JPG