Wyjazd do Rumunii

Wyjazd do Rumunii

W dniach 2-5 września delegacja z Gminy Mucharz wzięła udział w polonijnych uroczystościach dożynkowych w Nowym Sołońcu w Rumunii.

Wyjazd do Rumunii

Jak co roku w tym miejscu bardzo licznie zebrali się Polacy z tego kraju. Wyjazd naszej delegacji był odpowiedzią na zaproszenie primara gminy partnerskiej Manastiera Humorului Pana Viorel Croitoru oraz polonii, która tam mieszka.

Głównym celem wyjazdu był udział w uroczystościach dożynkowych oraz uczestnictwo na oficjalnych spotkaniach organizowanych przy tej okazji. W delegacji wzięli udział Wójt Gminy Mucharz, radni Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciel oświaty oraz siedmioosobowa dziecięca kapela ludowa „Kozinianie" pod kierownictwem instruktora z WDK Koziniec.

Spotkania z Polonią

W pierwszym dniu pobytu odbyła się msza święta w kościele polskim św. Jana Pawła II w miejscowości Poljana Mikuli oraz spotkanie ze społecznością polską w Domu Polskim. Podczas tego spotkania polska i rumuńska młodzież z tej miejscowości ubrana w tradycyjne ludowe stroje zaprezentowała polskie tańce ludowe oraz regionalne pieśni. W występach brał udział dziecięcy zespół „Mali Polanie". Była to wspaniała okazja do rozmów o tradycji i kulturze polskiej. Nasza zaprzyjaźniona polonia z Manastiera Humorului bardzo dba o to, aby ich dzieci i młodzież poznawały i kultywowały zwyczaje i tradycje polskie.

Dożynki

W kolejnym dniu odbyły się uroczystości dożynkowe w Nowym Sołońcu, które rozpoczęły się od mszą świętą w kościele pw. Ducha Św. Mszę odprawił zaproszony specjalnie na tę okazję delegat ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej biskup Wiesław Lechowicz. W uroczystościach dożynkowych udział wzięli Konsul RP Jarosław Szkirpan, polscy żołnierze z Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii oraz licznie przybyli mieszkańcy regionu Bukowina. Po uroczystościach wszyscy uczestnicy orszakiem dożynkowym udali się do Domu Polskiego na występy zespołów dziecięco-młodzieżowych tamtejszej polonii. Gminę Mucharz godnie reprezentowała dziecięca kapela ludowa „Kozinianie".

Wyjazd do Rumunii (foto UG Mucharz)

rumunia_25092021-1.JPG rumunia_25092021-10.JPG rumunia_25092021-11.JPG

rumunia_25092021-12.JPG rumunia_25092021-13.JPG rumunia_25092021-14.JPG

rumunia_25092021-15.JPG rumunia_25092021-16.JPG rumunia_25092021-17.JPG

rumunia_25092021-18.JPG rumunia_25092021-19.JPG rumunia_25092021-2.JPG

rumunia_25092021-20.JPG rumunia_25092021-21.JPG rumunia_25092021-22.JPG

rumunia_25092021-23.JPG rumunia_25092021-24.JPG rumunia_25092021-25.JPG

rumunia_25092021-26.JPG rumunia_25092021-27.JPG rumunia_25092021-28.JPG

rumunia_25092021-29.JPG rumunia_25092021-3.JPG rumunia_25092021-30.JPG

rumunia_25092021-31.JPG rumunia_25092021-32.JPG rumunia_25092021-33.JPG

rumunia_25092021-34.JPG rumunia_25092021-4.JPG rumunia_25092021-5.JPG

rumunia_25092021-6.JPG rumunia_25092021-7.JPG rumunia_25092021-8.JPG

rumunia_25092021-9.JPG