Budowa remizy w Kozińcu

Budowa remizy w Kozińcu

W dniu 9 sierpnia 2021 roku Wójt Gminy Mucharz podpisała umowę na budowę remizy dla jednostki OSP w Kozińcu.

Budowa Remizy dla jednostki OSP w m. Kozinie

W dniu 9 sierpnia 2021 roku Wójt Gminy Mucharz podpisała umowę z wykonawcą; Paweł Oleksy Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „OLEXBUD" na budowę remizy dla jednostki OSP w m. Kozinie

  • Wartość podpisanej umowy - 1.127.258,15 zł
  • Termin zakończenia realizacji zadania - 15 grudzień 2021 r.

Wysokość dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego - 700.000,00 zł

Budowa remizy w Kozińcu (foto UG Mucharz)

20210809_124603.jpg 20210809_124652.jpg