Nauczyciele z awansem

Nauczyciele z awansem

W dniu 9 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Mucharz  Renata Galara wręczyła akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom ze szkoły w Świnnej Porębie.

Nauczyciele z awansem

W dniu 9 sierpnia 2021 r. Wójt Gminy Mucharz  Renata Galara wręczyła akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom zatrudnionym w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Świnnej Porębie, Paniom – Dorocie Szymanskiej oraz Angelice Kot-Mruczek.

Warunkiem uzyskania awansu było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny pracy oraz zdanie w dniu 20 lipca 2021 r. egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji z pracy w zawodzie nauczyciela.

Nauczyciele z awansem (foto UG Mucharz)

1.jpg 2.jpg 3.jpg