Ogłoszenie GZWiK - nabór

Nabór na stanowisko pracy: monter-konserwator

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu ogłasza nabór na stanowisko pracy: monter-konserwator

1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
• znajomość zagadnień z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych,
• dobry stan zdrowia,
• brak ograniczeń zdrowotnych do pracy fizycznej,
• brak przeciwskazań do pracy zmianowej oraz w trudnych warunkach terenowych
i pogodowych,

• umiejętność kierowania ciągnikiem wraz z maszynami współpracującymi,

• dyspozycyjność,

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
• posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy,
• prawo jazdy kategorii B, T.

2. Wymagania dodatkowe (mile widziane):
• preferowany kierunek wykształcenia: instalacyjny w branży sanitarnej,
• doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym,
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność,
• prawo jazdy kat. C, E,

3. Warunki pracy na danym stanowisku:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony,
• wymiar czasu pracy: pełny etat,
• rodzaj pracy: praca fizyczna.
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku monter-konserwator:
• obsługa i eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
• prowadzenie prac montażowych, eksploatacyjnych, remontowych oraz konserwacyjnych na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych ,
• usuwanie awarii na sieci i przyłączach,
• prawidłowe prowadzenie procesu technologicznego od wydobycia wody, poprzez jej uzdatnienie i podanie do sieci wodociągowej,
• prawidłowe prowadzenie procesu odbioru ścieków i ich uzdatniania,
• budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
• obsługa i kierowanie ciągnikami rolniczymi wraz z maszynami współpracującymi,
• prowadzenie innych pojazdów służbowych,
• wykonywanie bieżących prac porządkowych,
• wykonywanie innych prac zleconych.

5. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys (CV),

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji na stanowisko monter-konserwator w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu zgodnie z rozporządzeniem UE z dnia 27.04.2016".
• dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy,
• własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu, Jaszczurowa 357, 34-106 Mucharz, przesyłką pocztową lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 23.08.2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Mucharzu pod nr tel. (33) 876 – 13 - 61. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Kierownik Zakładu.

7. Postępowanie rekrutacyjne:
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru i zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

8. Informacje o wyniku naboru:
Wynik naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej BIP GZWiK w Mucharzu https://bip.malopolska.pl/gzwikmucharz,m,259534.html , po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
9. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:
Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej BIP GZWiK w Mucharzu https://bip.malopolska.pl/gzwikmucharz,m,259534.html ,

Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.