N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
9
805
1251
16561
21450
5050021

„Senior+" edycja 2021

„Senior+" edycja 2021

Program wieloletni „Senior+" edycja 2021 – zadania własne, wydatki bieżące Moduł II

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

NAZWA PROGRAMU
Program wieloletni „Senior+" edycja 2021

KRÓTKI OPIS
1. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+" na lata 2021-2025, w brzmieniu ustalonym
w załączniku do uchwały nr 191 Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert „Senior+" edycja 2021 r.
2. Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym.
Dzienny Dom Senior+ w Świnnej Porębie zapewnia 15 miejsc dziennie dla Seniorów z Gminy Mucharz. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy
w godzinach od 7.00 do 15.00.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
od 01.06 2021 r. do 31 grudzień 2021 r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021 r.
37.380,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021 r.
151.121,03 zł

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO
Zadanie własne polegające na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

WFOŚ w Krakowie