Budowa chodnika w Jaszczurowej

Budowa chodnika w Jaszczurowej

W dniu 6 lipca 2021 roku Wójt Gminy Mucharz podpisała umowę z wykonawcą; "BRUK-SPEC" Przedsiębiorstwo Budowlane Mateusz Gancarczyk ze Śleszowic na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej .

Budowa chodnika w Jaszczurowej

W dniu 6 lipca 2021 roku Wójt Gminy Mucharz podpisała umowę z wykonawcą; "BRUK-SPEC" Przedsiębiorstwo Budowlane Mateusz Gancarczyk ze Śleszowic na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1732K w istniejącym pasie drogowym w km 1+780 do km 2+308,5 na działkach nr ewid.: 1655/4, 495/1, 493/7, 1656, 497/3, 498/7, 498/6, 532/5, 532/7, 532/8 obręb ewid. Jaszczurowa, jednostka ewid. Mucharz.

Zadanie współfinansowane przez Starostwo Wadowickie w wysokości 50% wartości inwestycji.

  • Wartość podpisanej umowy - 616.231,16 zł
  • Termin zakończenia realizacji zadania - grudzień 2021 r.

(Jerzy Wójs)

20210706_081238.jpg 20210706_081305.jpg 20210706_081307.jpg