Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jaszczurowej

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jaszczurowej

Dzięki staraniom Pani Wójt Renaty Galary w Jaszczurowej powstanie szkoła mistrzostwa sportowego.

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jaszczurowej

Dzięki staraniom Pani Wójt Renaty Galary w Jaszczurowej powstanie szkoła mistrzostwa sportowego. Pierwszym krokiem do realizacji tego celu było zawarcie w dniu 5 lipca 2021 r. umowy najmu sal szkolnych oraz obiektów sportowych znajdujących się na terenie SP w Jaszczurowej. Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Mucharz, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Pana Roberta Kadelę, a Ludowym Klubem Sportowym Łucznik Żywiec w imieniu, którego podpis na umowie złożył Prezes klubu Pan Jan Lach. Umowa będzie obowiązywać przez kolejne trzy lata do 31 sierpnia 2024 r. z możliwością przedłużenia.

Swojego zadowolenia nie kryje Wójt Gminy Mucharz Pani Renata Galara – „Współpraca z LKS Łucznik Żywiec otwiera nowe perspektywy dla rozwoju edukacji na terenie Gminy Mucharz. W końcu po dwóch latach starań i zabiegów budynek SP w Jaszczurowej będzie efektywniej wykorzystany i nie będzie świecił pustkami." Jeżeli wszystkim formalnościom stanie się zadość szkoła rozpocznie działalność już od pierwszego września br. (Paweł Paździora)