Ogłoszenie ZUS - 300+

Ogłoszenie ZUS - 300+

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu "Dobry Start" będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program uprawnia do jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Spotkanie z ekspertem

  • 15 lipca 2021
  • 7.30-14.30
  • Świetlica GOKiC w Mucharzu

"Dobry Start" 300+

W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

Pracownicy ZUS będą pomagali zainteresowanym osobom w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie 300+ - zarówno w placówkach ZUS jak i w mobilnych punktach wsparcia.

  • Z wyrazami szacunku
  • Grażyna Stuglik-Nizio
  • Kierownik Inspektoratu
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Inspektorat w Wadowicach
  • ul. Teatralna 3, 34-100 Wadowice
  • tel. 33 823-56-81 wewn. 134

Zobacz także:

plakat_mucharz.jpg plakat_mucharz_m.jpg