N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
16
805
1258
16568
21450
5050028

Otwarcie Dziennego Domu Senior+

Otwarcie Dziennego Domu Senior+

17 czerwca br. odbyło się oficjalne otwarcie Dziennego Domu Senior+ w Świnnej Porębie.

Zaproszeni goście

Na zaproszenie Wójta Gminy Mucharz Pani Renaty Galara oraz Kierownika placówki Agnieszki Urbańskiej - Then przybyło wiele znamienitych gości, którzy wspólnie z Seniorami świętowali ważną dla społeczności lokalnej okazję. W uroczystości wzięli udział Poseł na Sejm RP Filip Kaczyński, Starosta Powiatu Wadowickiego Eugeniusz Kurdas wraz z Wicestarostą Beatą Smolec.

W otwarciu wzięli udział również Dyrektor PCPR w Wadowicach Barbara Pindel-Polaszek oraz Przewodniczący Rady Gminy Mucharz Paweł Sukiennik. Poświęcenia placówki dokonał ksiądz Janusz Żmuda Proboszcz z Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Świnnej Porębie. Nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych jednostek samorządowych Gminy Mucharz w tym dyrektorów szkół oraz sołtysów poszczególnych sołectw.

Przecięcie wstęgi

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Mucharz Pani Renata Galara, Kierownik Dziennego Domu Agnieszka Urbańska – Then, Poseł na Sejm RP Filip Kaczyński, Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas oraz Wicestarosta Beata Smolec.

„Jak się dzisiaj czuję"

Wydarzenie uświetniło odczytanie przez uczestniczkę Domu Seniora Panią Annę Mosór Ody do Starości pt. „Jak się dzisiaj czuję", autorstwa Józefy Juchy (nieżyjącej członkini Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Wadowicach) oraz przedstawienie w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej Porębie.

Utworzenie Seniora+ możliwe było dzięki pozyskaniu przez Urząd Gminy dofinansowania z projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na przebudowę i dostosowanie budynku dla potrzeb seniorów. Po podpisaniu umowy z Wojewodą otrzymaliśmy dofinansowanie w wys. 277 tys. zł, całość inwestycji  zamknęła się kwotą 372 tys. zł. 

To nasza odpowiedzialność i międzypokoleniowa solidarność, aby jesień życia seniorów była godna.

Stworzyliśmy placówkę Senior+, aby spłacić chociaż częściowo dług za Państwa pracę, poświęcenie, opiekę nad naszymi dziećmi i wnukami. Chcę Państwu uświadomić, że teraz mają Państwo zadbać o siebie, o swoje zdrowie, odpoczynek. To jest czas na spełnianie swoich pasji i marzeń. Gorąco wierzę, że dzięki tej placówce uda nam się podtrzymać Was na duchu w codziennych problemach. Zachęcam do korzystania z tego miejsca i serdecznie zapraszam.

Renata Galara, wójt gminy Mucharz

Spotkanie było również okazją do zacieśnienia współpracy oraz wymiany doświadczeń dotyczących pracy na rzecz Seniorów. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie.

Zobacz także

Senior+ w Świnnej Porębie (foto R. Kadela)

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

WFOŚ w Krakowie