Apel do użytkowników ruchu drogowego

Apel do użytkowników ruchu drogowego

Apel do wszystkich użytkowników ruchu drogowego korzystających z infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mucharz.

Chodnik służy przede wszystkim do zapewnienia bezpiecznego poruszania się pieszych. Na chodniku dopuszcza się zatrzymanie lub postój pojazdów w ściśle określonych przypadkach.

W związku z powyższym przypominamy i zwracamy się o bezwzględne przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W załączeniu przedstawiamy opracowany przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie krótki instruktaż z prośbą o jego stosowanie.

Apel do użytkowników ruchu drogowego

chodnik.jpg chodnik_m.jpg