Modernizacja drogi Zielona – Kościół

Modernizacja drogi Zielona – Kościół

W dniu 8 grudnia 2021 roku Wójt Gminy Mucharz dokonał komisyjnego odbioru kolejnej inwestycji - robót drogowych Mucharz Zielona - Kościół.

Modernizacja drogi Mucharz Zielona – Kościół

W dniu 8 grudnia 2021 roku Wójt Gminy Mucharz dokonał komisyjnego odbioru kolejnej inwestycji - robót drogowych pn; „Przebudowa drogi gminnej nr K470185 w km 0+000 – 0+925 w miejscowości Mucharz, Gmina Mucharz" realizowanych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  • Wykonawca: F.H.U. RAF-KOP Rafał Zielonka z Grzechyni

Wysokość dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 50 % wartości inwestycji.

  • Wartość Robót - 1.706.675,27 zł
  • Termin zakończenia realizacji zadania - grudzień 2021 r.
  • Załącznik 3 (pdf)

20211208_110119.jpg 20211208_110121.jpg 20211208_110527.jpg

20211208_110754.jpg DSC04651.jpg DSC04656.jpg

DSC04696.jpg DSC04701.jpg DSC04797.jpg

DSC04874.jpg DSC04893.jpg


Informacja, 4.10.2021

Mucharz „Zielona" w kierunku do Kościoła

W związku z przebudową drogi od skrzyżowania Mucharz „Zielona" w kierunku do Kościoła została wprowadzona czasowa organizacja ruchu.
Niniejsze opracowanie dotyczy oznakowania zamknięcia dla ruchu oraz objazdu drogi na czas wykonania robót drogowych, wykonania warstwy ścieralnej, której technologia zgodnie z projektem budowlanym obejmować będzie docelowo zajęcie całej szerokości jezdni.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na ustawione oznakowanie.

Zobacz także


Informacja, 7.06.2021 r.

W dniu 7 czerwca 2021 roku Wójt Gminy Mucharz podpisała umowę z wykonawcą; F.H.U. RAF-KOP Rafał Zielonka z Grzechyni na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr K470185 w km 0+000 – 0+925 w miejscowości Mucharz, Gmina Mucharz. (Mucharz Zielona – Kościół).

Kolejna droga do remontu

Wysokość dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 50 % wartości inwestycji.

  • Wartość podpisanej umowy - 1.706.675,27 zł
  • Termin zakończenia realizacji zadania - listopad 2021 r.

Kolejna droga do remontu (foto UG Mucharz)

20210608_141038.jpg 20210608_141108.jpg 20211004_133834.jpg

20211004_133900.jpg