N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
21
805
1263
16573
21450
5050033

Raport o stanie gminy 2020

Raport o stanie gminy

Przewodniczący Rady Gminy Mucharz informuje, że zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Mucharz ma obowiązek co roku do dnia 31 maja przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Sesja Rady Gminy poświęcona debacie nad Raportem o stanie Gminy Mucharz za 2020 rok odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 8.00 w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu.

  • mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Mucharz składa do Przewodniczącego Rady Gminy w Mucharzu pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 -tu osób.

Zgłoszenie udziału w debacie – plik do pobrania

  • zgłoszenie do debaty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mucharzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek), do godz. 15.00 (art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym).
  • mieszkańcy dopuszczani są do głosu przez przewodniczącego rady według kolejności wpływu zgłoszeń ( art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym).
  • dopuszczalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym).
  • w debacie nad raportem radni zabierają głos bez ograniczeń (28aa ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym).

Raport o stanie Gminy Mucharz – kliknij tutaj

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

WFOŚ w Krakowie