Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

Gmina Mucharz, jako jedna z dwóch gmin w Powiecie Wadowickim, pozyskała środki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jednostką, która otrzyma samochód będzie OSP Mucharz.

Ochotnicza Straż Pożarna z Mucharza otrzyma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

Gmina Mucharz, jako jedna z dwóch gmin w Powiecie Wadowickim, pozyskała środki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jednostką, która otrzyma samochód będzie OSP Mucharz. Podkreślić należy, że będzie to pierwszy nowy samochód strażacki w historii Gminy. Służyć będzie mieszkańcom i turystom, chroniąc ich mienie i dbając o ich bezpieczeństwo.

Obecnie strażacy dysponują wysłużonym samochodem z 1982 r. Jednostka OSP w Mucharzu od lat stara się o nowy samochód ratowniczo – gaśniczy. Ubiegając się o dotację na zakup takiego samochodu, należało wykazać wkład własny w wysokości 300.000 zł, którego będzie pochodził z budżetu Gminy Mucharz (247.000 zł), budżet Powiatu Wadowickiego (30.000 zł) oraz ze środków własnych OSP.

Całkowity koszt samochodu to około 900 tys. zł. Pozostałe środki będą pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Za wsparcie inicjatywy dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do kolejnego sukcesu Gminy Mucharz, w szczególności Panu Posłowi Filipowi Kaczyńskiemu.

logo.jpg logo_2.jpg