Sprzątanie nad Jeziorem Mucharskim 2021

Sprzątanie nad Jeziorem Mucharskim 2021

W dniu 23 kwietnia 2021 roku pracownicy Urzędu Gminy Mucharz wraz pracownikami Wód Polskich RZGW oraz pracownikami sąsiednich urzędów uczestniczyli wiosennej akcji sprzątania brzegów i okolic Jeziora Mucharskiego.

Sprzątanie brzegów i okolic Jeziora Mucharski

W dniu 23 kwietnia 2021 roku pracownicy Urzędu Gminy Mucharz wraz pracownikami Wód Polskich RZGW w Krakowie oraz pracownikami sąsiednich urzędów uczestniczyli wiosennej akcji sprzątania brzegów i okolic Jeziora Mucharskiego. W sumie zebrano ok. 550 worków śmieci. Posprzątane zostały najbardziej zanieczyszczone odcinki wzdłuż zbiornika. Z brzegów jeziora oraz z wody sprzątnięto ponownie ogromne ilości plastików, szkła, opakowań po jedzeniu, kosmetykach czy środkach ochrony roślin, a także odpady wielkogabarytowe.

Pamiętajmy, że dbanie o czystość i porządek na obszarach zbiorników wodnych, brzegów i terenów użyteczności publicznej powinno być priorytetem dla całego społeczeństwa. Wszak, tereny naszej gminy są cenne pod względem walorów turystycznych, krajobrazowych oraz przyrodniczych.

Zobacz także

Sprzątanie nad Jeziorem Mucharskim 2021

 

01.jpg