Gmina Mucharz pozyskała kolejne środki

Gmina Mucharz pozyskała kolejne środki

W dniu 29 kwietnia 2021 r. w Dworze w Stryszowie odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach rządowych programów.

Gmina Mucharz pozyskała kolejne środki na inwestycje

W dniu 29 kwietnia 2021 r. w Dworze w Stryszowie odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach rządowych programów. W obecności posłów Pana Krzysztofa Kozika oraz Pana Filipa Kaczyńskiego Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita dokonał wręczenia włodarzom gmin Powiatu Wadowickiego symbolicznych bonów z kwotami przyznanego dofinansowania.
Wśród zadań wybranych do dofinansowania znalazły się trzy projekty z Gminy Mucharz:

  • w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – budowa Remizy dla jednostki OSP w m. Koziniec – pow. zabudowy 215,60 m², pow. użytkowa 199,52 m², kubatura 1.430,00 m³ - dwa stanowiska garażowe z częścią socjalno-magazynową. Konstrukcja stalowa z wypełnieniem ścian zewnętrznych płytą wielowarstwową.

Szacowany koszt inwestycji to 900.000 zł
Dofinansowanie – 700.000 zł

  • w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich – budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową (ogólnospławną) Mucharz – Skawce „Borowina" na odcinku ok. 560mb.

Szacowany koszt inwestycji to 853.128,00 zł
Dofinansowanie – 573.462,74 zł

  • w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przebudowa drogi gminnej nr K470185 w km 0+000 - 0+925 w miejscowości Mucharz, Gmina Mucharz

Szacowany koszt inwestycji to 2.513.149,71 zł
Dofinansowanie – 1.256.574,00 zł

Gmina Mucharz bardzo serdecznie dziękuje Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmita za udzielone rządowe wsparcie małej, ale aktywnej Gminy Mucharz. Dziękujemy również Panu Posłowi Filipowi Kaczyńskiemu za pomoc i zaangażowanie w pozyskaniu środków na wyżej wymienione inwestycje.

Przypomnijmy – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z kolei wsparcie w ramach RFIL dla gmin górskich docelowo przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi. Nowym mechanizmem wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg umożliwiający realizację zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej
i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Gmina Mucharz pozyskała kolejne środki (foto malopolska.uw.gov.pl)

foto_1.jpg