Gaz w gminie Mucharz

Gaz w gminie Mucharz

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa związanego z eksploatacją gazociągów przesyłowych i inwestycji w ich pobliżu.


Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa związanego z eksploatacją gazociągów przesyłowych i inwestycji w ich pobliżu


Informacja, 19.06.2021

Przystąpienie do aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.


Informacja, 23.04.2021

W związku z trwającą rozbudową sieci gazowej w Gminie Mucharz przypominamy Państwu o konieczności niezwłocznego składanie wniosków o wydanie warunków przyłącza do sieci gazowej PSG. Na chwilę obecną jest to najważniejszy krok warunkujący szybką rozbudowę sieci w Państwa miejscowości. To od Państwa w dużej mierze zależy, jak szybko popłynie gaz w Państwa miejscowości.


Informacja, 29.01.2021

Rozbudowa sieci gazowej w Mucharzu

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. podejmuje dalsze działania w celu doprowadzenia paliwa gazowego do obszarów niezgazyfikowanych.

Staraniem Wójta Gminy Mucharz gazownia w najbliższych latach przystąpi do rozbudowy sieci gazowej w gminie Mucharz w pierwszej kolejności w rejonie Mucharza, Kozińca i Świnnej Poręby. Warunkiem koniecznym jest zebranie chętnych do przyłączenia się do sieci gazowej, dotyczy to również pozostałych sołectw.
Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej i korzystania z gazu ziemnego powinni złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej ponieważ przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek mieszkańca.

Proces przyłączenia opisany jest szczegółowo na stronie https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

Wypełnione wnioski można złożyć w Gazowni w Wadowicach (ul. Wenecja 3) lub zostawić w sekretariacie urzędu gminy. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić tylko i wyłącznie po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek mieszkańca. Na stronie internetowej PSG dostępne są wszystkie wzory wniosków oraz formularzy potrzebne do prawidłowego przyłączenia gazu.

Więcej informacji na temat możliwości i zasad przyłączenia do sieci gazowej PSG można uzyskać:

  • w najbliższej jednostce Obsługi Klienta PSG (Wadowice, ul. Wenecja 3);
  • telefonicznie dzwoniąc do Działu obsługi Klienta PSG pod numer telefonu 12 62 81 111;
  • na stronie internetowej www.psgaz.pl w zakładce Dla Klienta lub zadając pytanie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Kontakt;
  • Urząd Gminy nr tel.: 33 876 14 68 wew. 24.

Rozbudowa sieci gazowej w Mucharzu

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. podejmuje działania w celu doprowadzenia paliwa gazowego do obszarów niezgazyfikowanych. Gazyfikacja tzw. białych plam, w przypadku braku możliwości przyłączenia nowych gazyfikowanych obszarów do krajowej sieci gazowej, będzie odbywała się jako gazyfikacja wyspowa w oparciu o technologie regazyfikacji gazu LNG. Na wniosek Wójta Gminy Mucharz już przystąpiono do rozbudowy sieci gazowej w gminie Mucharz.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do przyłączenia się do budowanej sieci gazowej. Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w tym celu jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia. Przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek mieszkańca złożony w przedsiębiorstwie gazowniczym.

Proces przyłączenia opisany jest szczegółowo na stronie https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

Opłata za przyłączenie do sieci gazowej domu jedno-/dwurodzinnego wynosi: 2.497,64 zł brutto (przyłącze o długości do 15 m), które wykonywane jest zazwyczaj do linii ogrodzenia danego budynku lub ściany budynku. Płatne po wykonaniu przyłącza.

Poza tym następnym kosztem, który musi ponieść mieszkaniec w celu przyłączenia się do sieci gazowej jest koszt związany z opracowaniem już we własnym zakresie projektu przyłącza (szacowana wartość ok. 1 500,00 zł) plus dodatkowo wykonanie instalacji od skrzynki przyłączeniowej (znajdującej się zazwyczaj w linii ogrodzenia) do budynku wraz z wewnętrzną instalacją.

Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić tylko i wyłącznie po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek mieszkańca. Na stronie internetowej PSG dostępne są wszystkie wzory wniosków oraz formularzy potrzebne do prawidłowego przyłączenia gazu.

Więcej informacji na temat możliwości i zasad przyłączenia do sieci gazowej PSG można uzyskać:

  • w najbliższej jednostce Obsługi Klienta PSG (Wadowice, ul. Wenecja 3);
  • telefonicznie dzwoniąc do Działu obsługi Klienta PSG pod numer telefonu 12 62 81 111;
  • na stronie internetowej www.psgaz.pl w zakładce Dla Klienta lub zadając pytanie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Kontakt;

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o pobieranie dokumentów ze strony internetowej PSG bądź z plików załączonych poniżej.

Załączniki do pobrania