N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

1 procent dla harcerzy

Koronawirus - informacje i zalecenia

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
911
580
4210
17373
20389
5186566

Gaz w gminie Mucharz

Gaz w gminie Mucharz

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi sieci gazowej w gminie. Dalsza rozbudowa sieci w Świnnej Porębie i Kozińcu - zobacz.


Jest decyzja o kontynuacji rozbudowy sieci gazowej w Świnnej Porębie i Kozińcu!

Po zebraniu wymaganej liczby chętnych Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. zatwierdziła do realizacji budowę sieci gazowej w Świnnej Porębie i Kozińcu. Realizowane będą kolejne odcinki sieci gazowej po etapie 2 tzn. etap 3 - osiedla tzw. Kizówka, Międzypotoki, Zagrody i Działy i etap 4 - od kościoła
w Świnnej Porębie z bocznymi dojazdami do Wiejskiego Domu Kultury w Kozińcu. Tym samym zamknięte zostaną kolejne obszary i nowo wybudowana sieć połączy się z istniejącą w Kozińcu. Po realizacji inwestycji na terenie gminy będzie ok. 21 km sieci gazowej.

Informujemy mieszkańców, którzy posiadają podpisane umowy na wykonanie przyłącza sieci gazowej (postawienie skrzynki przed posesją), że przed rozpoczęciem poboru gazu konieczne jest zlecenie we własnym zakresie projektu rozprowadzenia wewnętrznej instalacji sieci gazowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na budowę, a następnie wykonanie prac związanych ze zmianą instalacji na gazową. Po wykonaniu powyższego należy zgłosić do gazowni możliwość rozpoczęcia poboru gazu i wówczas przygotowana zostanie umowa kupna gazu, a po jej podpisaniu zamontowany zostanie licznik.

Jednocześnie Wójt Gminy Mucharz przypomina, że 30 czerwca 2022 r. mija termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw). Deklarację można złożyć w formie elektronicznej poprzez stronę ceeb.gov.pl lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy. Również przy wymianie źródła ciepła na nowe taką deklaracje właściciel musi złożyć w terminie do 14 dni.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy.


Informacja, 5.05.2022

Wójt Gminy Mucharz informuje, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. przystąpi do dalszej rozbudowy sieci w Świnnej Porębie na odcinku od skrętu z drogi krajowej do kościoła w Świnnej Porębie tzw. etap 2. Inwestor postawił warunek, co do określonej ilości odbiorców gazu na omawianym odcinku i udało się zebrać wymaganą liczbę zainteresowanych wykorzystaniem gazu sieciowego na potrzeby centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody czy przygotowania posiłków.

Procedowany jest kolejny odcinek etap 4 połączenia istniejącej sieci gazowej przy OSP w Kozińcu z wyżej opisaną siecią w Świnnej Porębie. Jednak jest to odcinek o trudniejszych warunkach terenowych i zdecydowanie mniejszym zagęszczeniu domów, a są to czynniki determinujące przy podejmowaniu decyzji o opłacalności rozbudowy sieci gazowej. Trwa więc uzupełnianie list o wszystkich chętnych do podłączenia. W działania zaangażowali się sołtysi i radni miejscowości z tych terenów. W tej sytuacji im więcej gospodarstw tym lepiej. Rozbudowa sieci gazowej znacząco wpłynęłaby na poprawę jakości powietrza oraz komfort życia mieszkańców. Każdy rodzaj ogrzewania będzie lepszy niż stare „kopciuchy".

O dalszej rozbudowie osiedli tzw. Kizówka, Międzypotoki i Działy będziemy informować.


Informacja, 01.04.2022

Wójt Gminy Mucharz informuje, że w poniedziałek 4 kwietnia 2022 r. o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świnnej Porębie odbędzie się spotkanie z panem Jarosławem Pulchnym, przedstawicielem firmy Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.


Informacja, 19.10.2021

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa związanego z eksploatacją gazociągów przesyłowych i inwestycji w ich pobliżu


Informacja, 19.06.2021

Przystąpienie do aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.


Informacja, 23.04.2021

W związku z trwającą rozbudową sieci gazowej w Gminie Mucharz przypominamy Państwu o konieczności niezwłocznego składanie wniosków o wydanie warunków przyłącza do sieci gazowej PSG. Na chwilę obecną jest to najważniejszy krok warunkujący szybką rozbudowę sieci w Państwa miejscowości. To od Państwa w dużej mierze zależy, jak szybko popłynie gaz w Państwa miejscowości.


Informacja, 29.01.2021

Rozbudowa sieci gazowej w Mucharzu

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. podejmuje dalsze działania w celu doprowadzenia paliwa gazowego do obszarów niezgazyfikowanych.

Staraniem Wójta Gminy Mucharz gazownia w najbliższych latach przystąpi do rozbudowy sieci gazowej w gminie Mucharz w pierwszej kolejności w rejonie Mucharza, Kozińca i Świnnej Poręby. Warunkiem koniecznym jest zebranie chętnych do przyłączenia się do sieci gazowej, dotyczy to również pozostałych sołectw.
Mieszkańcy zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej i korzystania z gazu ziemnego powinni złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej ponieważ przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek mieszkańca.

Proces przyłączenia opisany jest szczegółowo na stronie https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

Wypełnione wnioski można złożyć w Gazowni w Wadowicach (ul. Wenecja 3) lub zostawić w sekretariacie urzędu gminy. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić tylko i wyłącznie po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek mieszkańca. Na stronie internetowej PSG dostępne są wszystkie wzory wniosków oraz formularzy potrzebne do prawidłowego przyłączenia gazu.

Więcej informacji na temat możliwości i zasad przyłączenia do sieci gazowej PSG można uzyskać:

  • w najbliższej jednostce Obsługi Klienta PSG (Wadowice, ul. Wenecja 3);
  • telefonicznie dzwoniąc do Działu obsługi Klienta PSG pod numer telefonu 12 62 81 111;
  • na stronie internetowej www.psgaz.pl w zakładce Dla Klienta lub zadając pytanie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Kontakt;
  • Urząd Gminy nr tel.: 33 876 14 68 wew. 24.

Rozbudowa sieci gazowej w Mucharzu

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. podejmuje działania w celu doprowadzenia paliwa gazowego do obszarów niezgazyfikowanych. Gazyfikacja tzw. białych plam, w przypadku braku możliwości przyłączenia nowych gazyfikowanych obszarów do krajowej sieci gazowej, będzie odbywała się jako gazyfikacja wyspowa w oparciu o technologie regazyfikacji gazu LNG. Na wniosek Wójta Gminy Mucharz już przystąpiono do rozbudowy sieci gazowej w gminie Mucharz.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do przyłączenia się do budowanej sieci gazowej. Pierwszym krokiem jaki należy wykonać w tym celu jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia. Przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek mieszkańca złożony w przedsiębiorstwie gazowniczym.

Proces przyłączenia opisany jest szczegółowo na stronie https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

Opłata za przyłączenie do sieci gazowej domu jedno-/dwurodzinnego wynosi: 2.497,64 zł brutto (przyłącze o długości do 15 m), które wykonywane jest zazwyczaj do linii ogrodzenia danego budynku lub ściany budynku. Płatne po wykonaniu przyłącza.

Poza tym następnym kosztem, który musi ponieść mieszkaniec w celu przyłączenia się do sieci gazowej jest koszt związany z opracowaniem już we własnym zakresie projektu przyłącza (szacowana wartość ok. 1 500,00 zł) plus dodatkowo wykonanie instalacji od skrzynki przyłączeniowej (znajdującej się zazwyczaj w linii ogrodzenia) do budynku wraz z wewnętrzną instalacją.

Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić tylko i wyłącznie po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek mieszkańca. Na stronie internetowej PSG dostępne są wszystkie wzory wniosków oraz formularzy potrzebne do prawidłowego przyłączenia gazu.

Więcej informacji na temat możliwości i zasad przyłączenia do sieci gazowej PSG można uzyskać:

  • w najbliższej jednostce Obsługi Klienta PSG (Wadowice, ul. Wenecja 3);
  • telefonicznie dzwoniąc do Działu obsługi Klienta PSG pod numer telefonu 12 62 81 111;
  • na stronie internetowej www.psgaz.pl w zakładce Dla Klienta lub zadając pytanie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Kontakt;

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o pobieranie dokumentów ze strony internetowej PSG bądź z plików załączonych poniżej.

Załączniki do pobrania

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Zwierzaki poszukują właścicieli

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekomucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Czyste Powietrze

WFOŚiGW