Punkt Obsługi Mieszkańców

Punkt Obsługi Mieszkańców

Od 15 kwietnia rusza Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Mucharzu, który będzie miał swoją lokalizację na parterze budynku Urzędu - zobacz

Punkt Obsługi Mieszkańców

Informuję, że od 15 kwietnia 2021 r. rusza Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Mucharzu, który będzie miał swoją lokalizację na parterze budynku Urzędu. Głównym celem Punktu jest profesjonalna obsługa interesantów w Naszym Urzędzie.

W Punkcie zgłaszający się może uzyskać informacje o kompetencjach komórek organizacyjnych Urzędu, numerach telefonów, a także podstawowe informacje niezbędne do załatwienia spraw.

Do podstawowych zadań Punktu należy:

  • obsługa kasowa interesantów,
  • udzielanie informacji o sposobie załatwienia sprawy przez merytorycznie właściwe komórki Urzędu,
  • udostępnianie druków, wzorów wniosków i formularzy,
  • przyjmowanie dokumentów, podań, wniosków składanych przez interesantów,
  • udzielanie informacji o organach właściwych do załatwienia sprawy w przypadku, gdy takim organem nie jest Wójt.

Godziny otwarcia

Punkt Obsługi Mieszkańców czynny jest w godzinach otwarcia Urzędu Gminy w Mucharz, natomiast Kasa codziennie w godz. 8.00 – 12.00.

Wymogi sanitarne

Obsługa interesantów odbywa się z zastrzeżeniem ograniczonej liczby osób przebywających w sali obsługi (tj. maksymalnie 1 osoba na jedno stanowisko obsługi) oraz z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych – zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk, utrzymanie 2 m dystansu między osobami).

Nie ulegają zmianie dotychczas obowiązujące zasady w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów przez pracowników Urzędu Gminy w Mucharzu.

Wójt Gminy Mucharz
Renata Galara