N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Rezerwacja kortów

Koronawirus - informacje i zalecenia

#SzczepimySię

Fundusze Europejskie dla turystyki

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
558
752
2856
18335
20608
5208136

Nowy sprzęt kuchenny w Kozińcu

Nowy sprzęt kuchenny w Kozińcu

Panie z KGW z Kozińca otrzymały nowy sprzęt kuchenny, a dla dzieci przygotowany został ekologiczno – kulinarny quiz z nagrodami - a wszystko to w ramach projektu grantowego pt. Kuchnia Smaków Lokalnych

Nowy sprzęt kuchenny w Kozińcu

Panie z KGW z Kozińca otrzymały nowy sprzęt kuchenny za ponad 35 tyś. zł. a dla dzieci przygotowany został ekologiczno – kulinarny quiz z nagrodami - a wszystko to w ramach projektu grantowego pt. Kuchnia Smaków Lokalnych - wyposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Kozińcu oraz organizacja quizu ekologiczno – kulinarnego, który był realizowany w okresie od grudnia 2018 r. do kwietnia 2019 r. na terenie Gminy Mucharz.

Quiz odbył się 26 kwietnia 2019 r. w Świetlicy Wiejskiej w Świnnej Porębie, skierowany był dla dzieci z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów". Układanki, puzzelki, krzyżówki a także ubijanie piany na czas, obieranie jabłka na najdłuższą łupinkę, poprawne układanie sztućców czy odgadywanie nazw starych sprzętów kuchennych – z takimi i nie tylko zadaniami musiały zmagać się dzieci zgłoszone do udziału w quizie. Zadań nie było mało, ale w nagrodę za wiedzę i posiadane umiejętności wszystkie dzieci otrzymały upominki rzeczowe o wartości ponad 100 zł. oraz dyplomy.

Quiz rozpoczął się lekcją "Bezpieczny dom" przeprowadzoną przez Strażaków z OSP Koziniec Centrum od których dzieci dowiedziały się jak postępować w razie ewentualnych pożarów czy innych wypadków. Strażacy przynieśli ze sobą czujnik dymu i gazu, którego działanie przedstawili nie tylko dzieciom ale także zgromadzonym rodzicom. Na zakończenie lekcji wszystkie dzieci mogły zobaczyć jak wygląda wóz strażacki oraz zapoznać się ze sprzętem, który jest na jego wyposażeniu. Projekt był realizowany ze środków PROW 2014-2020 dzięki użyczeniu osobowości prawnej przez OSP Koziniec. Inicjatorkami były Panie z KGW Inspiracje Kozińca z Kozińca, które postarały się o wkład własny do projektu w kwocie prawie 4 000,00 zł. – bez tych środków realizacja projektu nie byłaby możliwa. Projekt był w całości koordynowany przez Stowarzyszenie KLEKS ze Świnnej Poręby.

Głównym działaniem realizowanym w ramach projektu był jednak zakup sprzętu do lokalnej kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Kozińcu. Zakupiono m.in. zmywarkę, stoły przyścienne - 2 szt., stoły centralne - 2 szt., patelnię elektryczną, trzon gazowy, komplet garnków, piec konwekcyjno-parowy z podstawą, zmiękczacz półautomatyczny, pojemniki GN – 11 szt. oraz regały - 5 szt.
Kuchnia udostępniana jest nieodpłatnie dla społeczności lokalnej zamieszkującej na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów" w godzinach pracy Świetlicy Wiejskiej w Kozińcu. W kuchni można wyrabiać produkty lokalne wyłącznie tradycyjną metodą w sposób nie masowy. Każdy użytkownik kuchni musi się zapoznać z regulaminem, który jest udostępniony w Świetlicy Wiejskiej w Kozińcu.

  • Całkowita wartość projektu to 39 875,73 zł.
  • Autor i koordynator projektu – Wioletta Rupa, Stowarzyszenie „KLEKS"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie pt. Kuchnia Smaków Lokalnych - wyposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Kozińcu oraz organizacja quizu ekologiczno – kulinarnego realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną Koziniec Centrum mające na celu: zachowanie dziedzictwa lokalnego, miejscowych tradycji kulinarnych, wzrost aktywności społeczności lokalnej oraz promocja regionalnych produktów poprzez zakup wyposażenia na potrzeby kuchni lokalnej oraz organizację quizu ekologiczno- kulinarnego. współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej otrzymanych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach projektu grantowego pt. „Zakup wyposażenia na potrzeby kuchni regionalnych, organizacja warsztatów oraz konkursu i quizu" realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2014-2020"

Nowy sprzęt kuchenny w Kozińcu (foto W. Rupa)

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Zwierzaki poszukują właścicieli

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekomucharz

Aktualna jakość powietrza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminy Partnerskie

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Czyste Powietrze

WFOŚiGW