N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Scena estradowa OSP

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich

Questy Gościńca 4 Żywioły

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
516
2833
14036
62900
64122
915425

Plan zagospodarowania

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz obszarów sołectw Świnna Poręba i Jaszczurowa, 29.11.2016

Uchwała z dnia 29 listopada 2016 r. z załącznikami


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz obszarów sołectw Świnna Poręba i Zagórze wraz z załącznikami, 19.12.2015

Uchwała nr X/76 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 19 grudnia 2015 roku z załącznikami


Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz dla obszarów sołectw Świnna Poręba i Zagórze, 22.07.2015

Uchwała nr VII/57 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz dla obszarów sołectw Świnna Poręba i Zagórze

Ogłoszenie Wójta Gminy Mucharz o uchwale Nr VII/57 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 22 lipca 2015 r.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (załącznik nr 10 do Uchwały Nr VII/57 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 22 lipca 2015 r.)

Wykaz zmian w tekście studium (załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/57 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 22 lipca 2015 r.)

Wykaz zmian w załącznikach graficznych (załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/57 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 22 lipca 2015 r.)

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Mucharzu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz (załącznik nr 11 do Uchwały Nr VII/57 Rady Gminy w Mucharzu z dnia 22 lipca 2015 r.)

Rysunek nr 1, załącznik nr 3

Rysunek nr 1b, załącznik nr 4

Rysunek nr 2, załącznik nr 5

Rysunek nr 3, załącznik nr 6

Rysunek nr 4, załącznik nr 7

Rysunek nr 5, załącznik nr 8

Rysunek nr 6, załącznik nr 9


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz, 31.03.2014

Uchwała nr 256, 31.03.2014 / załącznik

Uchwała nr 257, 31.03.2014załącznik

Uchwała nr 258, 31.03.2014załącznik

Uchwała nr 259 z dn. 31.03.2014

Załącznik do uchwały 259 z dn. 31.03.2014 (pdf, 11 MB)


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz dla obszarów sołectw Mucharz i Skawce, 9.01.2014


Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz dla obszarów sołectw Mucharz i Skawce, 16.09.2013

Zmiana studium, uchwała 20/209 z dnia 16.09.2013 (pdf)

Załącznik nr 1, Zmiana studium - tekst studium (pdf)

Załącznik nr 2, Wykaz zmian w załącznikach graficznych (pdf)

Załącznik nr 10, Zmiana studium - tekst ujednolicony (pdf)

Załącznik nr 11, Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag (pdf)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Załączniki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwała 7/59 z dnia 29 VIII 2011 (pdf)

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz, załącznik nr 2 do uchwały 7/59 z dnia 29 VIII 2011 (pdf)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwała 29/259 z dnia 12 X 2010 (pdf)

Część graficzna planu, załącznik 1 (pdf)

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, załącznik 2 (pdf)

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, załącznik 3 (pdf)

Wykaz stanowisk archeologicznych, załącznik 4 (pdf)

Wykaz obiektów zabytkowych, załącznik 5 (pdf)

Informacja o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym (pdf)

Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mucharz (doc)

Wniosek o wydanie wypisu / wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mucharz - procedura (doc)


Część graficzna planu - ramki (pdf)

 

Kolor i tekst

Newsletter: