N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
943
2472
5614
18184
27262
4527131

Ogłoszenie - sesja

Ogłoszenie - sesja

Przewodniczący Rady Gminy w Mucharzu zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Mucharzu odbędzie się Dwunasta Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Mucharz

z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Interpelacje i zapytania radnych – forma pisemna.
7. Przyjęcie informacji na temat działalności Rad Sołeckich Gminy Mucharz za 2019 r.
8. Przyjęcie informacji GOKiC w Mucharzu na temat propozycji kulturalno-oświatowych, sportowo- rekreacyjnych i imprez rozrywkowych na rok 2020.
9. Przyjęcie informacji na temat stanu sportu, kultury fizycznej oraz wykorzystania obiektów sportowych w Gminie Mucharz.
10. Przyjęcie informacji na temat wykorzystania środków otrzymanych z dotacji budżetu gminy w 2019 r. na realizację zadań przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w Gminie Mucharz.
11. Wskazanie i ustalenie założeń do raportu o stanie gminy.
12. Informacja z działalności Lokalnej Grupy Działania Gościniec 4 Żywiołów i przedstawienie planu na przyszłość.
13. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały nr XI/94 Rady Gminy Mucharz z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
b) w sprawie zmiany uchwały nr XI/95 Rady Gminy Mucharz z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
c) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mucharz w 2020 roku;
d) w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Mucharz na rok 2020.
14. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
15. Zakończenie Sesji.

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: