N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
531
860
2165
13892
22826
4388738

Raport o stanie gminy

Raport o stanie gminy

Wójt Gminy Mucharz informuje, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym ma obowiązek co roku do dnia 31 maja przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy - zobacz poniżej.

Raport o stanie gminy – procedura udziału w debacie

Wójt Gminy Mucharz informuje, że zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) ma obowiązek co roku do dnia 31 maja przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Sesja Rady Gminy poświęcona debacie nad raportem o stanie gminy za 2018 rok odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Mucharzu.

  • mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Mucharz składa do Przewodniczącego Rady Gminy w Mucharzu pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20-tu osób.

Zgłoszenie udziału w debacie – plik do pobrania

  • zgłoszenie do debaty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mucharzu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek), do godz. 15.00 (art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym)
  • mieszkańcy dopuszczani są do głosu przez przewodniczącego rady według kolejności wpływu zgłoszeń (art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym)
  • dopuszczalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym)
  • w debacie nad raportem radni zabierają głos bez ograniczeń (28aa ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym)

Raport o stanie Gminy Mucharz – zobacz

31 maja 2019 r.

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Małopolska Izba Rolnicza

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: