N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
313
815
2610
13041
22893
4321051

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Nabór kandydatów do Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mucharz w 2019 roku

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Mucharz ogłasza nabór kandydatów do Komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży Gminy Mucharz w 2019 roku.

Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Mucharz w drodze zarządzenia.

Udział w pracach Komisji konkursowej pozwala współdecydować przedstawicielom III sektora na jakie działania pozarządowe w Gminie Mucharz przeznaczone są pieniądze publiczne. Jest sposobem na doskonalenie współpracy Urzędu Gminy w Mucharzu i III sektora w celu przygotowania szerszej, bardziej zróżnicowanej oferty działań w zakresie rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Mucharz.

Zgłoszenia kandydata członka Komisji konkursowej należy złożyć w kopercie, oznaczonej – „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Mucharz w 2019 roku" (formularz stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104 Wójta Gminy Mucharz z dnia 13 maja 2019 r.) i przesłanie go na adres: Urząd Gminy w Mucharzu, 34-106 Mucharz 226 drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Mucharzu, 34-106 Mucharz 226, w terminie do 21 maja 2019 r. do godz. 10:00.

Zapraszamy do współpracy!

Zobacz także:

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Małopolska Izba Rolnicza

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: