N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Dni Ziemi Mucharskiej

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Scena estradowa OSP

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
711
980
2557
18532
25127
4029865

Cudowna moc bukietów 2018

Cudowna moc bukietów 2018

Zapraszamy do udziału w IV Konkursie Bukietów Zielnych – Jaszczurowa 15 sierpnia 2018 r., godz. 14.00

Zapraszamy do udziału w IV Konkursie Bukietów Zielnych w dwóch kategoriach:

 • Bukiet zielny tradycyjny - dla dorosłych
 • Bukiet mały - dla dzieci do 13 lat

czytaj regulamin konkursu poniżej

który odbędzie się 15 sierpnia 2018 r. w Jaszczurowej. Konkurs jest organizowany pod patronatem Stowarzyszenia „Instytut Dziedzictwa" w Krakowie realizującego projekt „Cudowna Moc Bukietów" oraz Wójta Gminy Mucharz

W programie imprezy:

 • 14.00 - msza św. w Kaplicy w Jaszczurowej
 • 15.00 - część artystyczna przy budynku Domu Kultury w Jaszczurowej, występy dzieci i młodzieży, program artystyczny „Jaszczurowianek", występ zespołu śpiewaczego z Tomic „Biesiada"
 • 17.00 - krótka prelekcja o ziołach
 • 19.00 - rozstrzygnięcie konkursu na bukiety zielne
 • 20.00 - Festyn - gra Radek
 • Atrakcje dla dzieci i dorosłych
 • Stoiska KGW

Regulamin gminnego konkursu „Cudowna Moc Bukietów"

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na tradycyjny bukiet zielny, pt. „Cudowna moc bukietów" zwanym dalej „Konkursem".
 2. Organizatorem Konkursu jest Koło Gospodyń Wiejskich w Jaszczurowej – zwane dalej „Organizatorem".
 3. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Mucharz i turystów. Uczestnik musi wykonać Bukiet samodzielnie.
 4. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o tradycji komponowania bukietów z ziół i kwiatów (Święto Matki Boskiej Zielnej), a w szczególności propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym środowisku, postaw proekologicznych, troski o naturę i środowisko oraz ochronę wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego.
 5. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie bukietu na Święto Matki Bożej Zielnej .
 6. We wszystkich kategoriach konkursowych bukiety mają zawierać wyłącznie rośliny pochodzące z miejscowych lasów, łąk i ogrodów ze szczególnym uwzględnieniem ziół (np. mięta, ruta, dziewanna, lebiodka, krwawnik, hyzop, czarnuszka, cząber, rozmaryn i in.) oraz kwiatów polnych i ogrodowych, a także gałązki np. jarzębiny, leszczyny, mirtu. Nie określa się wielkości bukietów. Wszelkie ozdoby, wiązania, czy dodatki muszą mieć charakter ekologiczny (dopuszczalne są wstążki z materiałów naturalnych)
 7. Bukiety będą oceniane w dwóch kategoriach:
 • „Tradycyjny Bukiet Zielny" – Zgodnie z małopolską tradycją Tradycyjny Bukiet Zielny zawiera również nabite na patyk jabłko lub ziemniak.Kryterium oceny bukietów brane pod uwagę przez Jury to skład bukietu oraz kompozycja. Mile widziana znajomość kilku ziół z bukietu.
 • „Mały Bukiet" – konkurs dla dzieci do 13 roku życia. Kryterium oceny to staranność wykonania i dobór ziół i kwiatów. Bukiet musi być wykonany samodzielnie.

Osoba zgłaszająca swój Bukiet do konkursu sama decyduje o kategorii, do której chce go zakwalifikować. W przypadku wątpliwości rozstrzyga przedstawiciel Organizatora.

8. Chętni do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się do Konkursu i pozostawiać swoje bukiety w niedzielę 15 sierpnia 2018 roku w godzinach od 14.00 do 16.00 obok sceny usytuowanej na placu obok budynku Domu Kultury w Jaszczurowej. Organizator sporządzi potwierdzenie pozostawienia bukietu, zawierające dane osobowe i adresowe Uczestnika, w 2 egzemplarzach po jednym dla Uczestnika i Organizatora. Bukiety należy dostarczyć na własny koszt.

9. Finał Konkursu odbędzie się w środę 15 sierpnia 2018 roku w godzinach od 15.00-20.00 na scenie obok budynku Domu Kultury w Jaszczurowej.

10. Zwycięzcy konkursu w każdej kategorii nagrodzeni zostaną nagrodami za zdobycie

 • I miejsca
 • II miejsca
 • III miejsca
 1. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień. Uczestnikiem Konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody jest osoba, której dane wskazane zostaną w potwierdzeniu pozostawienia bukietu.
 2. Do wyłonienia laureatów i przyznania nagród uprawnione będzie Jury Konkursu powołane przez Organizatora.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone 15 sierpnia 2018 roku w miejscu odbywania się Konkursu w Jaszczurowej oraz opublikowane w dniu 16. sierpnia na stronie www.mucharz.pl
 4. Jury może zadecydować o przyznaniu dodatkowych wyróżnień oraz o innym podziale nagród. Od decyzji jury nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie. Jury nie będzie publikować lub udostępniać w jakiejkolwiek formie sprawozdania ze swojej działalności ani pisemnie uzasadniać swoich decyzji.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowej www.mucharz.pl . Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.
 8. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, przez Organizatora, w celach promocyjno-marketingowych związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 9. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia pozostawienia bukietu wraz z numerem przyjęcia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do złożonych na konkurs prac w zakresie publicznego udostępniania dzieła, jak również prawa pokrewne z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora.
 10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału dzieła zgłoszonego do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania bukietów nagrodzonych nagrodami głównymi (I-III miejsce), od czego może jednak odstąpić.

Cudowna moc bukietów 2018

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

Sesja rady gminy

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ewidencja obiektów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

WKU Oświęcim

Wiadomości powiatowe

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: