N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
432
742
5384
15327
21206
4344543

Modernizacja Domu Kultury w Kozińcu

Modernizacja Domu Kultury w Kozińcu - promesa

W dniu 18 października 2018 roku Wójt Gminy Mucharz p. Wacław Wądolny otrzymał z rąk pana marszałka Stanisława Sorysa promesę na dofinansowanie etapu II przebudowy wiejskiego Domu Kultury w Kozińcu.

Promesa opiewa na kwotę 296 953 zł i pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

WDK Koziniec - promesa

 


Modernizacja Domu Kultury w Kozińcu

Gmina Mucharz przystąpiła do realizacji projektu pn. „Przebudowa i docieplenie Wiejskiego Domu Kultury w Kozińcu – Etap I wymiana dachu", na który pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów".

Jest to pierwszy etap modernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Kozińcu, który obejmuje wymianę dachu. Zakres tej inwestycji przewidziano do realizacji w okresie od września do listopada bieżącego roku.

Do działań projektowych zaangażowana zostanie lokalna społeczność. Druhowie z OSP Koziniec Centrum oraz Panie z KGW Inspiracje Kozińca pomogą w zabezpieczeniu mienia, sprzętu, książek oraz przy promocji (przygotowaniu wystawy), a na zakończenie prac inwestycyjnych w zorganizowaniu imprezy dla mieszkańców.

Nasz Koziniec

W związku z tym, iż w projekcie przewidziano przygotowanie wystawy fotograficznej pt. „Nasz Koziniec – budowany w czynie społecznym i działalności wolontariackiej", zwracamy się z apelem i prośbą do mieszkańców, o przyniesienie pamiątek (dokumentów, listów itp.) oraz zdjęć (podpisanych) związanych ze wsią Koziniec do Domu Kultury w Kozińcu lub do Urzędu Gminy w Mucharzu, które po zeskanowaniu zostaną zwrócone. Z zebranych materiałów zostanie przygotowana wystawa pokazująca jak od najdawniejszych lat angażowali się mieszkańcy w budowę i rozwój wsi.

Zaplanowano, że będzie to wystawa plenerowa, trwająca przez okres trwania projektu (wymiany dachu). By nie stwarzać dla zwiedzających wystawę zagrożenia, usytuowana zostanie koło Kaplicy w Kozińcu. Wystawa ma zachęcić mieszkańców do współdziałania i do aktywności społecznej. Przyświeca temu cel zmobilizowania młodego pokolenia do włączenia się w sprawy wsi oraz wzbudzenie odpowiedzialności za mienie publiczne „ten domu kultury - to budynek, który budował mój dziadek, wujek, stryj należy dbać o niego jak o dom własny". (T. Chmielarz-Bryndza)

*Fragment ksiażki poniżej: Woźniak Hieronim, Koziniec tak było. Wspomnienia z lat dzieciństwa i młodości.

WDK Koziniec (foto T.chmielarz-Bryndza, R.Kadela)

Modernizacja Domu Kultury w Kozińcu

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Małopolska Izba Rolnicza

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: