N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Spotkanie dla mieszkańców, którzy są w posiadaniu audytów w ramach projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Mucharz" w dniu 3 sierpnia godz. 17.00 (sala GOKiC w budynku Urzędu Gminy).


Mieszkańców, którzy są w posiadaniu audytów w ramach projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Mucharz" pragniemy poinformować, że Urząd Gminy organizuje dodatkowe dla Państwa spotkanie, na które również zaproszeni są przedstawiciele firmy sporządzającej audyty. Na spotkaniu będzie można podpisać umowę, wyjaśnić wszystkie wątpliwości oraz dokonać ewentualnych korekt w audytach.

  • Termin spotkania: 03 sierpień godz. 17:00 (sala GOKiC w budynku Urzędu Gminy).

Na Państwa wniosek wydłużony został również termin podpisywania umów w ramach projektu. Mozna zgłaszać się do Urzędu Gminy w Mucharzu w celu zawarcia umowy do dnia 03 sierpień 2017 r.

Dokumenty wymagane do podpisania umowy

  1. Audyt budynku (analiza techniczna) z uproszczonym zakresem robót budowlanych i montażowych.
  2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości Właściciela.
  3. Pełnomocnictwo (jeśli wynika to z tytułu prawnego) do podpisania umowy.

Wójt Gminy Mucharz
/-/ Wacław Wądolny

 

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Rodzina 500+

Sesja rady gminy

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ewidencja obiektów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ankiety

Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

WKU Oświęcim

Budujemy sportową Polskę

Wiadomości powiatowe

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: