N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Harcerze pomogą - tel. 509 111 662

GOKiC Mucharz - oferta

100 lat niepodległości

Kapliczki Gminy Mucharz

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
596
719
5484
23036
23044
4608555

Gościniec 4 Żywiołów - ogłoszenie

Gościniec 4 Żywiołów

Informacja o naborach wniosków - zobacz.

Informacja, 25.05.2020

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe połączone z warsztatami „Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej, przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów"

 • 27.05.2020 r. godz. 16:00
 • w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów, Zakrzów 175

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min: przedsiębiorców indywidualnych, firmy z regionu, Zrzeszenia Przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informację na temat planowanych naborów, warunków udzielania wsparcia oraz obowiązujących kryteriów wyboru operacji. Ponadto uczestnicy zapoznają się z aktualną dokumentacja konkursową oraz formularzami wniosków o płatność, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników. Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce podczas spotkania będą zachowane wszystkie zalecenia i ostrożności, prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wybranym szkoleniu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Pomoc można również uzyskać poprzez kontakt telefoniczny tel. 33/843 62 18 i mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Informacja, 13.05.2020

13.05.2020 LGD „Gościniec 4 żywiołów" ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 27.05.2020 do 15.06.2020.

Zakres tematyczny planowanych naborów:

NABÓR NR 1/2020
Przedsięwzięcie: Podejmowanie działalności gospodarczej.

NABÓR NR 2/2020
Przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.

NABÓR NR 3/2020
Przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.
Wskaźniki produktu:

NABÓR NR 4/2020
Przedsięwzięcie: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

NABÓR NR 5/2020
Przedsięwzięcie: Rozwój działalności gospodarczej.
Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/

NABORY WNIOSKÓW
Ogłoszenia naborów: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371
Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.
Strategia Rozwoju Lokalnego - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=304
Lokalne kryteria wyboru projektów - http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=378

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

Zobacz także:


Ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, Zarząd LGD Gościniec 4 Żywiołów podjął decyzję o przejściu w okresie 16.03.2020 do odwołania na tryb pracy zdalnej. Także planowane nabory odbędą się w późniejszym terminie.

Informacja, 1.04.2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów planuje  przeprowadzić  nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów oraz wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowej www.gosciniec4zywiolow.pl.

Przed nami kolejne nabory dla branż związanych min. z turystyką, meblarstwem, obuwnictwem czy branżą spożywcza min:

 • Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.
 • Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.
 • Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

Zaplanowane są również  nabory na przedsięwzięcia  związane z celem  szczegółowym: Rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej min:

 • Rozwój działalności gospodarczej,
 • Podejmowanie działalności gospodarczej,

W ramach tych naborów zakres operacji  musi dotyczyć usług wymienionych w WYKAZIE USŁUG SPOŁECZNYCH I INNYCH SZCZEGÓLNYCH USŁUG będącym Załącznikiem do Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138g ust. 1 ustawy PZP.

PKD musi być zgodne z Kodem CPV  zawartym w wykazie usług.

Zachęcamy  wszystkie osoby oraz podmioty zainteresowane pozyskaniem środków Programów Operacyjnych wdrażanych przez LGD Gościniec 4 żywiołów do kontaktu w celu przygotowania i konsultacji wniosków,  omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno drogą mailową:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.%C2%A0">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  jak i telefoniczną:

Kierownik biura Renata Bukowska  662147884,

Specjalista ds. zarządzania środami unijnymi PROW Ewa Frosztęga 513147582.


Informacja, 27.03.2020

Z dotacji za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" skorzystało wiele przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów oraz osoby fizyczne, które w ramach realizacji projektów rozpoczęły działalności gospodarcze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego PROW 2014- 2020 z udziałem środków EFRROW.

W ramach LEADER 2014-2020 przeprowadzono także nabory na Projekty Grantowe, dzięki którym stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe skorzystały z dofinansowania i w ramach zaplanowanych działań odbyło się wiele szkoleń i spotkań dla mieszkańców LGD Gościniec 4 żywiołów. Powstało wiele miejsc rekreacyjnych, place zabaw , siłownie, wyposażono kuchnie i sale świetlicowe przeznaczone dla mieszkańców poszczególnych gmin. Dzięki przeprowadzonym działaniom najmłodsi mieszkańcy z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów mieli możliwość spędzenia czasu wolnego w sposób aktywny, osoby dorosłe mogły włączyć się wiele ciekawych zajęć i spotkań poszerzając swoje zainteresowania.

W II kwartale 2020 roku planujemy ogłosić kolejne nabory dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w ramach przedsięwzięć :

 • Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD.
 • Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych .
 • Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty" .

Zachęcamy wszystkie osoby oraz podmioty zainteresowane pozyskaniem środków Programów Operacyjnych wdrażanych przez LGD Gościniec 4 żywiołów na bezpłatne doradztwo oraz do współpracy w celu wypracowania ciekawych pomysłów, opracowania wniosków, przygotowania dokumentacji.

Ze względu na aktualną sytuację w Polsce spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) proponujemy tryb pracy zdalnej.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-16:00, zarówno drogą mailową- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
jak i telefoniczną:

 • Kierownik biura Renata Bukowska - 662147884,
 • Specjalista ds. zarządzania środami unijnymi PROW Ewa Frosztęga - 513147582

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiejw ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie rozprzestrzenia się epidemia koronawirusa, z upoważnienia Dyrekcji Departamentu Funduszy Europejskich UMWM informuje iż planowane nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowane na pierwszy kwartał 2020 roku, odbędą się w późniejszym terminie.

O wszelkich ustaleniach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Planowane nabory w LGD Gościniec 4 żywiołów:

 • Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.
 • Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.
 • Rozwój działalności gospodarczej.
 • Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.
 • Podejmowanie działalności gospodarczej,

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów". Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów oraz wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są na naszej stronie internetowej www.gosciniec4zywiolow.pl.

Wszystkich zainteresowanych naborami zapraszamy do kontaktu z biurem LGD w sprawie przygotowania, konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

W celu bezpłatnych konsultacji dotyczących pozyskania dotacji jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jak i telefoniczną:

Kierownik biura Renata Bukowska 662147884,

Specjalista ds. środków unijnych Ewa Frosztęga 513147582

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i zapraszamy do współpracy!


Szanowni Państwo.

W oparciu o komunikaty GIS dotyczące zagrożenia epidemiologicznego oraz ze względu na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce , Zarząd LGD Gościniec 4 Żywiołów podjął decyzję o przejściu w okresie 16.03.2020 do odwołania na tryb pracy zdalnej.

W związku z powyższym nasza siedziba w Zakrzowie 175 pozostanie w ww. okresie zamknięta.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-16:00, zarówno drogą mailową- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jak i telefoniczną- Kierownik biura Renata Bukowska +48 662147884, Specjalista ds. środków unijnych Ewa Frosztęga + 48 513147582

O wszelkich ewentualnych dalszych zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.
Przepraszamy za utrudnienia z tym związane i liczymy na zrozumienie.

Renata Bukowska- Prezes Zarządu


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Gospodarka odpadami komunalnymi

RODO

Sesja rady gminy

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Ekointerwencja

Rodzina 500+

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

powiat live 2013

Witryna wiejska