N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Rada Gminy i Komisje

| Protokoły | Uchwały | Protokoły Komisji |

Najbliższa sesja: 18 Sesja, 29.03.2017, godz. 14.30, Urząd Gminy w Mucharzu

Zobaczinformacja w załączniku


Skład Rady Gminy 2014-2018:

 • Czechowicz Marta - Koziniec
 • Fila Anna - Jaszczurowa, przewodnicząca
 • Głuszczak Kazimierz – Świnna Poręba
 • Gurdek Małgorzata - Koziniec
 • Huber Robert - Skawce
 • Kupczyk Antoni - Mucharz
 • Mosór Michał – Świnna Poręba
 • Pilarczyk Małgorzata – Świnna Poręba
 • Pławny Janusz - Jaszczurowa
 • Radwan Monika - Koziniec
 • Rolka Andrzej - Mucharz
 • Sikora Tadeusz - Skawce
 • Szczurek Teresa – Mucharz, wiceprzewodnicząca
 • Wata Witold - Mucharz
 • Woźniak Zdzisław - Jaszczurowa

Dyżury:

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Fila

 • I wtorek miesiąca: 15.00-16.00

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Teresa Szczurek

 • III czwartek miesiąca: 15.00-16.00

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

 • Woźniak Zdzisław - przewodniczący
 • Szczurek Teresa - wiceprzewodnicząca
 • Głuszczak Kaziemierz - członek
 • Gurdek Małgorzata - członek
 • Rolka Andrzej - członek

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 • Huber Robert - przewodniczący
 • Radwan Monika - wiceprzewodnicząca
 • Fila Anna - członek
 • Kupczyk Antoni - członek
 • Mosór Michał - członek

Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Opieki Społecznej

 • Wata Witold - przewodniczący
 • Pilarczyk Małgorzata - wiceprzewodnicząca
 • Czechowicz Marta - członek
 • Pławny Janusz - członek
 • Sikora Tadeusz - członek

Komisja Rewizyjna

 • Głuszczak Kazimierz - przewodniczący
 • Czechowicz Marta - członek
 • Kupczyk Antoni - członek
 • Mosór Michał - członek

 

Rota ślubowania:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Tak mi dopomóż Bóg”.

Kolor i tekst

Newsletter: