N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Scena estradowa OSP

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich

Questy Gościńca 4 Żywioły

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
1177
2403
3580
71381
64122
923906

Herb

Od 2006 roku gmina szczyci się herbem i nową pieczęcią. Uchwałę nr XXVII/198/06 Rada Gminy Mucharz podjęła dnia 31 marca 2006 roku.

Herb nawiązuje do historii i tradycji tych ziem. Przedstawia św. Wojciecha, patrona naszej parafii z włóczniami i wiosłem (św. Wojciech płynął łodzią chrystianizować plemiona Prusów i został tam przeszyty włóczniami), krzyż oraz Gryf będący herbem Norbertanek, które przez wiele lat (do 1782 roku) były właścicielkami Mucharza. Kolory to niebieski tło, srebrny gryf i żółty (złoty) krzyż i wzgórze.

Herb – W polu błękitnym między postacią świętego Wojciecha Biskupa Męczennika w szatach pontyfikalnych srebrnych i złotych, trzymającego w prawej ręce dwie włócznie i wiosło złote a gryfem srebrnym  w prawo, złoty krzyż na trójwzgórzu.

Flaga – Flagą jest prostokątny płat o proporcjach 5:8 dzielony w pas o proporcjach 3:1:1, w barwach: biały szeroki pas, błękitny i żółty. Na szerokim pasie przy drzewcu – tarcza herbowa z godłem gminy Mucharz.

Banner – Bannerem jest prostokąt o proporcjach 1 : 4 dzielony w pas /poziomo/ w proporcjach 1:4. Gdzie górny pas w barwie żółtej z herbem gminy Mucharz, a dolny szeroki pas podzielony w słup /pionowo/ w proporcjach: 1:3:1 w barwach: błękitnej, białej i błękitnej.

Pieczęć – Koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „ GMINA MUCHARZ", między napisem „ GMINA" i  „MUCHARZ" dwie sześciopromienne gwiazdki. W środku koła godło z herbu gminy Mucharz.

Herb i pozostałe symbole samorządowe Gminy Mucharz mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy. Herb może być umieszczany na budynkach administracyjnych będących siedzibą władz Gminy, na tablicach informacyjnych z nazwą jednostki organizacyjnej gminy, na blankietach urzędowych Gminy Mucharz, nagrodach, dyplomach okolicznościowych, wydawnictwach lub innych przedmiotach promujących Gminę.

Herb, flaga, banner i pieczęć gminy są znakami prawnie chronionymi. Rozpowszechnianie z wyłączeniem publikacji naukowych, popularnonaukowych i służących celom promocji Gminy Mucharz oraz używanie herbu, flagi banneru i pieczęci Gminy wymaga zgody Wójta Gminy Mucharz.

(R.Kadela)

Kolor i tekst

Newsletter: