N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Wójt Gminy - ogłoszenia

Ogłoszenia Wójta Gminy Mucharz min. o planach i przedsięwzięciach na terenie gminy, przetargach na sprzedaż nieruchomości, działek, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zobacz 7.06.2018 r.:

Ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Mucharz na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2024" oraz „Programu opieki nad zabytkami Gminy Mucharz na lata 2018-2021"

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mucharz


Strona główna BIP Gminy Mucharz

 

Kolor i tekst

Warto zobaczyć

Rodzina 500+

Sesja rady gminy

System Informacji Przestrzennej

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ewidencja obiektów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Administracyjny Szkół

Gminy Partnerskie

Projekty Granty

Ogłoszenie spoza Gminy Mucharz

Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne

Sprawdź - jak załatwić sprawę

Dziennik ustaw

WKU Oświęcim

Wiadomości powiatowe

powiat live 2013

Witryna wiejska

Newsletter: