Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - wyniki w gminie Mucharz


Wybory do Parlamentu Europejskiego

 


Informacja o dyżurze urzędnika wyborczego

  • 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) w godz. 9.00 - 11.00
  • 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) w godz. 9.00 - 11.00
  • 26 kwietnia 2019 r. (piątek) w godz. 9.00 - 11.00

W Urzędzie Gminy w Mucharzu w pokoju nr 19 wyznaczono dyżury urzędnika wyborczego, który będzie przyjmował zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

Więcej informacji:

 

Okręg wyborczy nr 10

1. Obszar okręgu wyborczego, na którym Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie wykonuje zadania rejonowej komisji wyborczej obejmuje:
powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, wadowicki, wielicki; miasto na prawach powiatu: Kraków.

2. Właściwość miejscowa rejonowych komisji wyborczych, ich numery i siedziby:

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 26 w Nowym Sączu (siedziba komisji – Nowy Sącz)
powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, suski, tatrzański; miasto na prawach powiatu: Nowy Sącz.

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 27 w Tarnowie (siedziba komisji – Tarnów)
powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski; miasto na prawach powiatu: Tarnów.

Rejonowa Komisja Wyborcza nr 28 w Kielcach (siedziba komisji – Kielce)
powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski; miasto na prawach powiatu: Kielce.