N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Warto zobaczyć

Kapliczki Gminy Mucharz

Jezioro Mucharskie

Moja Siatkowka

Klub Fotograficzny Okno

LKS Spartak Skawce

Scena estradowa OSP

Wirtualny spacer wokół zbiornika Świnna Poręba

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich

Questy Gościńca 4 Żywioły

Odwiedziny

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Ubiegły miesiąc
Wszystkich
519
2833
14039
62903
64122
915428

Ogłoszenie Urzędu Gminy

Informujemy, że od dnia 16.08.2016 r. do 23.08.2016 r. rozpoczynamy nabór uczestników do projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do złożenia formularza rekrutacyjnego

W procesie rekrutacji przyjęte zostały następujące kryteria formalne:

  • Zgłoszenie do projektu musi zostać złożone na Formularzu rekrutacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu rekrutacji w projekcie.
  • Formularz rekrutacyjny podlega ocenie jedynie w przypadku złożenia go w biurze projektu lub punkcie obsługi w wyznaczonym terminie.
  • Formularz rekrutacyjny musi zostać złożony w dwóch tożsamych wersjach: dwa egzemplarze w wersji papierowej (dwa oryginały lub oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) i w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD).
  • Wersja elektroniczna formularza musi być zapisana w formacie „word” (doc/docx).
  • Wszystkie pola Formularza rekrutacyjnego w części A, części B i w części C – oświadczenia, muszą zostać wypełnione i czytelnie podpisane w miejscach do tego przeznaczonych.
  • Część B Formularza Rekrutacyjnego nie może zwierać więcej niż 10 000 znaków (ze spacjami).
  • Każda osoba aplikująca do projektu musi obligatoryjnie złożyć wraz z Formularzem rekrutacyjnym Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis/ Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.

Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych określonych § 5 ust. 1, z uwzględnieniem  § 4 ust. 16, skutkuje odrzuceniem Formularza rekrutacyjnego i pozostawieniem go bez dalszej oceny. Część B Formularza nie jest oceniana.

Jednocześnie jeżeli na etapie weryfikacji  formalnej Formularza rekrutacyjnego stwierdzi się, iż kandydat nie przynależy do grupy docelowej określonej w projekcie i nie spełnia warunków wymienionych § 3, Formularz rekrutacyjny kandydata nie podlega dalszej ocenie.

Oceny kandydatów pod względem przynależności do grupy docelowej dokonuje się na podstawie części A i części C Formularza rekrutacyjnego oraz dołączonego załącznika[1].

Niespełnienie kryterium przynależności do grupy docelowej przedstawionych w części A, części C i w załączniku do formularza skutkuje odstąpieniem od oceny merytorycznej  (część B Formularza).

Więcej informacji:

http://czasnabiznes.eu/aktualnosci/

Kolor i tekst

Newsletter: