N 49O 48' 28,1'' / E 19O 33' 54,5''

Gościniec 4 Żywiołów - ogłoszenie

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe: Mucharz – 05.04.2017 r., godz. 16:00 – Urząd Gminy/ sala GOKiC

I moduł

„Jak pozyskać dotację na realizację zaplanowanych przedsięwzięć!" Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów"
II moduł
„Realizacja, rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów" - Mucharz – 05.04.2017 r., godz. 16:00 – Urząd Gminy/ sala GOKiC

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców, rolnicy, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • cele i zasady realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji. Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.
 • możliwości i zasady ubiegania się o dofinansowanie
 • realizacja i rozliczanie projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów",

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo. Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Tel. 33/843 62 18

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 


Informacja LGD, 29.03.2017

Dotacje na realizację zadań i inicjatyw w Twojej miejscowości!

 


LGD „Gościniec 4 żywiołów" pozyskał w ramach PROW na lata 2014-2020 fundusze na realizację LSR. Obecnie jest wdrażana Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

Możliwości pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej!

Środki zaplanowane w naborach są przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej, z których skorzystać mogą min. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach realizacji LSR 50% środków zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu. Nowością w tym okresie jest organizowanie przez LGD konkursów grantowych skierowanych głównie do organizacji pozarządowych.
Głównymi celami LSR są: Ochrona środowiska, poprawa jakości życia i budowanie kapitału społecznego. Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy na terenie LGD.

W RAMACH LSR ZAPLANOWANO DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCE OPERACJE:

 • projekty konkursowe – dla NGO, JST, przedsiębiorców, osób zainteresowanych podjęciem działalności a.gospodarczej - wielkość dofinansowania dla org. pozarządowych i organizacji pożytku publicznego – 85%, dla przedsiębiorców – 70 %, dla osób podejmujących działalność gospodarczą – 100%
 • projekty grantowe - operacje, których beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez b.LGD, zwanym dalej „grantobiorcami", grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji - wielkość dofinansowania 90%
 • operacje „własne" LGD czyli takie w których beneficjentem i realizatorem operacji może być LGD.c.

Projekty, które będą realizowane muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji.
W I połowie 2017 roku zgodnie z aktualnym harmonogramem planowane są nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na projekty grantowe z zakresu :

 • Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD
 • Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury
 • Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty"
 • Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez organizacje pozarządowe

Na stronie internetowej http://gosciniec4zywiolow.pl znajduje się dokumentacja związana z planowanymi naborami w tym min. LSR, kryteria wyboru operacji i aktualny harmonogram naborów.

Biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów" prowadzi bezpłatne spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w zakresie przygotowania i realizacji projektów. Na terenie gmin Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska prowadzone są punkty konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem i zapraszamy do współpracy tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


9.II.2017

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe połączone z warsztatami „Jak pozyskać dotację z UE ? Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów".

„Jak poprawnie przygotować wniosek? w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów"

 • Lanckorona - 9.II.2017 r. godz. 16.00

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli JST oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR

 • Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Tel. 33/843 62 18

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


1.02.2017

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe: Kalwaria Zebrzydowska - 1.II.2017 r. godz. 16:00 – Cech Rzemiosł Różnych. Zobacz także inne ogłoszenia.

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe

I moduł

„Jak pozyskać dotację z UE ? Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów"

II moduł

„Realizacja projektów! Tworzenie inicjatyw klastrowych w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów"

Kalwaria Zebrzydowska - 1.II.2017 r. godz. 16:00 – Cech Rzemiosł Różnych

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020, min. przedsiębiorców, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jst oraz grup defaworyzowanych wskazanych w LSR.

Podczas spotkania omawiane będą min.

 • cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020, procedura naborów wniosków, oceny i wyboru operacji. Przedstawione zostaną rodzaje operacji oraz ogólne założenia programu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.
 • realizacja projektów w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów", tworzenie inicjatyw klastrowych na terenie LGD.

Po spotkaniu zapraszamy na indywidualne doradztwo ws. planowanych naborów wniosków, możliwa będzie także konsultacja opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacja koniecznych załączników.

Informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Tel. 33/843 62 18

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Spotkania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 


30.01.2017 r. – 13.02.2017 r.

LGD „Gościniec 4 żywiołów" ogłosił nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - zobacz

LGD „Gościniec 4 żywiołów" ogłosił nabór wniosków nr. 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 • Wnioski można składać w terminie 30.01.2017 r. – 13.02.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów" miejscowość: 34-143 Lanckorona 587 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 13.02.2017 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się w zakładce NABORY WNIOSKÓW

 


Ogłoszenie 4 do 13 stycznie 2017 r.

LGD „Gościniec 4 żywiołów" ogłosiło nabór fiszek projektowych w terminie od 4 do 13 stycznie 2017 r.

W związku z planowanym w terminie od 23 stycznia do 6 lutego 2017 r. ogłoszeniem naborów wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" PROW 20114 – 2020 LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

w ramach zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej:

planowane są 2 nabory wniosków, ogłoszone zostaną na następujące przedsięwzięcia:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej /Przedsięwzięcie nr II.2.1./
 2. Podejmowanie działalności gospodarczej /Przedsięwzięcie nr II.3.1./

w ramach zakresu: Rozwój działalności gospodarczej

planowane są 3 nabory wniosków, ogłoszone zostaną na następujące przedsięwzięcia:

 1. Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki /Przedsięwzięcie nr II.1.2./
 2. Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej /Przedsięwzięcie nr II.2.2/
 3. Rozwój działalności gospodarczej /Przedsięwzięcie nr II.3.2/

w ramach zakresu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

planowany jest 1 nabór, ogłoszony zostanie na następujące przedsięwzięcie:

 1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej przez samorządy terytorialne i NGO /Przedsięwzięcie nr II.1.5/

Fiszki należy składać w terminie od 4 do 13 stycznia 2017 r.
- w wersji papierowej w biurze LGD w Lanckoronie, Lanckorona 587 w godzinach od 9:00 do 15:00, lub
- mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Formularze fiszek projektowych na poszczególne zakresy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej - www.gosciniec4zywiolow.pl

Więcej informacji:

 • tel./fax (33) 843 62 18
 • e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


Ogłoszenie, 23.11.2016

Możliwość pozyskania środków unijnych z programu LEADER 2014-2020

Potrzebujesz wsparcia?
Zakładasz nową działalność gospodarczą, masz ciekawy pomysł na realizację zadań w swojej miejscowości? Zachęcamy do pozyskania dotacji! - zobacz


Ogłoszenie, 09.11.2016

Masz ciekawy pomysł do realizacji, chcesz uzyskać dofinansowanie ? skorzystaj ze środków z UE! Dotacje na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej - zobacz

 


Mucharz - 14 X 2016 godz. 16.00

LGD „Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne połączone z warsztatami. Mucharz - 14 X 2016 godz. 16.00 – budynek Urzędu Gminy, Sala GOKiC.

Szkolenie połączone z warsztatami nt. „Możliwości pozyskiwania środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020"

 • Kalwaria Zebrzydowska 26.IX.2016 r. godz. 16:00 – CKSiT
 • Stryszów - 29.IX.2016 r. godz. 16:00 - Urząd Gminy
 • Lanckorona 10.X.2016r. godz. 16:00 – Biuro LGD
 • Mucharz - 14.X.2016. godz. 16:00 – budynek Urzędu Gminy, Sala GOKiC

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów", którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" w ramach PROW 2014-2020.

Podczas szkolenia omawiana zostanie min. zasady pozyskiwania środków unijnych, niezbędne dokumenty związane z złożeniem wniosków oraz procedury oceny i wyboru operacji LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020.

Informacje:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • tel. 33/843 62 18

 


Napisz projekt, zdobądź fundusze z UE!, 29.09.2016

Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów" rozpoczęło wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska. Dnia 12 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Fundusze na realizację LSR zostały pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową LGD „Gościniec 4 żywiołów" w nowym okresie ma do rozdysponowania 4 500 000,00 zł.

Więcej informacji:

 


Informacja

LGD „Gościniec 4 żywiołów" w okresie 2016 – 2022 będzie przyznawać środki unijne

Jeżeli masz pomysł na realizację zadań i inicjatyw w swojej miejscowości, jeżeli chcesz rozwinąć lub otworzyć działalność gospodarczą w Twojej gminie – to serdecznie zapraszamy !

LGD „Gościniec 4 żywiołów" w okresie 2016 – 2022 będzie przyznawać środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z obszaru gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

W trakcie realizacji programu LEADER LGD będzie ogłaszało nabory wniosków, środki zaplanowane w naborach zostaną przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej, skorzystać z nich będą mogły min. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach realizacji LSR 50% środków zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu. Nowością w tym okresie będzie organizowanie przez LGD konkursów grantowych skierowanych głównie do organizacji pozarządowych.

Zgodnie z założeniami LSR w okresie realizacji programu LGD „Gościniec 4 żywiołów" ma do rozdysponowania środki w wysokości 4 500 000,00 zł.
Pomoc w ramach programu LEADER realizowanego za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" przyznawana jest min. na operacje w zakresie:

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
 • w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych;
 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR
 • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą:
 • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających
 • na budowie lub modernizacji targowisk;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
 • lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Wniosek złożyć można w Lokalnej Grupie Działania „Gościniec 4 żywiołów" w Lanckoronie. Pierwsze nabory wniosków planujemy już w październiku 2016 r.

Wnioski muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji - dokumentacja związana z ogłaszaniem naborów dostępna jest na stronie internetowej LGD „Gościniec 4 żywiołów": gosciniec4zywiolow.pl.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem i zapraszamy do współpracy

 • tel./fax (33) 843 62 18 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


Informacja

Jeżeli ktoś z Państwa ma ciekawy pomysł do realizacji i chciałby uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej z programu PROW 2014 -2020 wdrażanego za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów" zachęcamy do składania wniosków.

Planujemy, że pierwsze nabory ogłoszone zostaną po 15 października 2016 r. na działanie: Rozpoczęcie działalności gospodarczej, kolejne planujemy ogłosić w styczniu 2017 r na działanie: Rozwijanie działalności gospodarczej.

Projekty, które będą realizowane muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów" na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji - pełna dokumentacja związana z ogłaszaniem naborów dostępna jest na stronie internetowej LGD „Gościniec 4 żywiołów".

Biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów" świadczy bezpłatnie usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów, prowadzimy punkty konsultacyjne w poszczególnych gminach oraz organizujemy bezpłatne spotkania informacyjne połączone z doradztwem.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do współpracy. Więcej informacji w załączeniu.

Więcej informacji:

 • "Gościniec 4 żywiołów"
 • 34-143 Lanckorona 473
 • tel/fax 33/843 62 18

LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Kolor i tekst

Newsletter: